Het team
Anke Orlowski is gediplomeerd animator voor bejaarden en beschikt over het Duitse diploma bejaardenverpleegster. Zij werkt part time als animator voor bejaarden in het Gentse.
Anke was voorheen actief in de jongerenzorg en studeerde Sociaalpedagogie. Verder beschikt ze over een rijk pallet aan creatieve vaardigheden : ze is gediplomeerd herboriste, aromatherpeute, kan boetseren, grafisch design, schilderen, graffiti spuiten, vilten, masseren, kortom : teveel om op te noemen.

Gery Smismans is al jaren aan de slag als business project manager en specialiseerde zich in operationele efficiëntie en organisationele verandering. Hij werkte voorheen verscheidene jaren als ICT project manager. In zijn vrije tijd ontwikkelt hij websites, doet aan grafisch design, maakt muziek en foto's en schrijft er op los.

De uitdaging
De ouderenzorg is een sector die spectaculair groeit én een sector die in toenemende mate professionaliseert. Tegelijkertijd komt de nadruk steeds meer te liggen op de kwaliteit van de dienstverlening, de bewoners van rusthuizen worden steeds mondiger.
Waar vroeger de klemtoon lag op de zorg is de aandacht vandaag verschoven naar de levenskwaliteit die het rusthuis aan zijn bewoners biedt. Ook de Vlaamse overheid legt een aantal verplichtingen op, de focus van de Zorginspectie lag in 2012 op het animatie-aanbod in de rusthuizen. Maar de beschikbare budgetten zijn beperkt, het komt er dus op aan deze zo efficiënt mogelijk aan te wenden.

Het animatiehuis.be helpt een antwoord te vinden op deze uitdaging ...
...door het aanbieden van een interactief platform voor de didactische ondersteuning van animatie-activiteiten in het rusthuis : online documentatie ( met op termijn gratis en betalende content ), publicaties, opleidingen, advertenties van derden, legale informatie en informatie over opleidingen.


Je kan met al je vragen terecht op ons secretariaat of via het contactformulier

 

Site en al het materiaal hier gepubliceerd : Copyright 2013-2020 hetanimatiehuis.be