-
:: 1 :: 2 :: 3 ::

Reglementering rond animatiewerking
Update gepost op 31 maart 2013 in de categorie Wetgeving
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is de dienst van de Vlaamse overheid die de animatiewerking reglementeert. Een korte samenvatting ...


Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is een dienst van de Vlaamse overheid. Het ondersteunt en reglementeert een waaier aan zorg- en gezondheidsinitiatieven: van zuiver drinkwater tot gezonde voeding, er ergens daar tussenin zit ook de animatiewerking. Wij haalden voor jou het belangrijkste eruit.

Sedert wanneer moet een rusthuis een kwaliteitshandboek hebben ?

Sinds het ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen.

Door wie wordt de functie animator gefinancierd?

Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid
Koning Albert II –Laan 35 bus 33
Brussel

Waar vind ik de normen en kwaliteitseisen waaraan een woonzorgcentrum moet voldoen om subsidiëring te bekomen?

Op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Personeelsnorm

De personeelsnorm bepaalt hoeveel animatoren er moeten zijn. Het gaat om 1 halftijdse functie per 30 erkende woongelegenheden. Vanaf 120 rusthuiswoongelegenheden wordt dat teruggebracht tot 0,25 voltijds equivalent per 30 bijkomende woongelegenheden.
Centrum voor kortverblijf
Bij het vaststellen van de schaalgrootte van de voorziening waarop de personeelsnorm animatie wordt gebaseerd, worden het aantal woongelegenheden van het woonzorgcentrum samengeteld met het aantal woongelegenheden kortverblijf die erkend zijn op 1 januari van het desbetreffende werkingsjaar.

Kwalificatievereisten

Voor de animatoren zijn er kwalificatievereisten vastgelegd. Meer uitleg over de kwalificatievereisten vindt u aan de hand van veelgestelde vragen over kwalificaties op de site van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid .
Aanwervingsvoorwaarden : houder zijn van
• ofwel een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs, het kunstsecundair onderwijs of het technisch secundair onderwijs, of gelijkwaardig;
• ofwel een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt in het zevende specialisatiejaar van het beroepssecundair onderwijs, hetzij in de studierichting “kinderzorg” hetzij in de studierichting “thuis- en bejaardenzorg”, of gelijkwaardig;
• ofwel een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire opleiding) van de opleiding “begeleider-animator voor bejaarden” behaald in het studiegebied personenzorg in het kader van het volwassenenonderwijs
- medisch geschikt voor de uitoefening van de functie

Bedrag van de subsidie

Voor woonzorgcentra die uitgebaat worden door openbare besturen en vzw’s, is er een subsidieregeling voor de animatiewerking.
In artikel 3 en 6 van de bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers  wordt de berekeningswijze van het subsidiebedrag animatie en het DAC-supplement beschreven.

Indienen animatiedossier via e-loket

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid richt een e-loket in waarmee voorzieningen online dossiers kunnen indienen en opvolgen.
Woonzorgcentra kunnen vanaf februari 2013 het dossier voor de subsidiëring van de animatiewerking via dit e-loket indienen.
Werken met het e-loket is zeer gebruiksvriendelijk. Meer inlichten kan je hier vinden.


 

Site en al het materiaal hier gepubliceerd : Copyright 2013-2020 hetanimatiehuis.be