:: 1 :: 2 :: 3 ::

Laken-bal
Zet de deelnemers in een cirkel, we laten een bal stuiteren op het laken dat ze gespannen in hun midden houden.  
sport, eenvoudig, voor iedereen, makkelijk te organiseren, groepsactiviteit

Vegen & Bewegen
Bij deze bewegingsactiviteit gebruiken we stofvodden. We halen herinneringen op rond de grote schoonmaak en laten de deelnemers spelenderwijs een aantal oefeningen doen.  
sport, eenvoudig, voor personen met dementie, mobiliteit vereist, makkelijk te organiseren, groepsactiviteit

 

Site en al het materiaal hier gepubliceerd : Copyright 2013-2020 hetanimatiehuis.be