Miss & Mister verkiezing
Behoort tot de categorieën :

 


Onze collega Ann Vroonen van de residentiële serviceflats van Klein Veldeken in Asse organiseerde met veel succes een Miss & Mister verkiezing en ze stuurde ons een volledig verslag door, dat we graag met jou delen. Wat staat er op het programma? Een rijk gevarieerde en prettig geanimeerde middag!

Voorbereiding

Zorg allereerst voor een mooie affiche die je lang op voorhand uithangt. Kondig de activiteit aan en roep iedereen op om deel te nemen.
Bij Ann namen er vier vrouwen deel en vier mannen, een praktisch aantal. Beperk zeker het aantal kandidaten, te veel deelnemers is niet werkbaar. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan je alle kandidaten—vrouwen en mannen—samen laten deelnemen aan een quizronde, of apart, of zelfs de activiteit organiseren gedurende 2 namiddagen waarbij eerst de vrouwen en dan de mannen aan bod komen. Zo kan je de activiteit aanpassen aan het aantal deelnemers en toeschouwers.

Bij deze activiteit moet je goed de punten bijhouden, daarom is het belangrijk dat er een “officiële & professionele jury” alles in het oog houdt. Stel deze samen uit een aantal collega’s, directieleden, mensen van buiten de instelling, ...

Zie dat je beschikt over een gepaste ruimte, groot genoeg zodat iedereen goed kan volgen wat er zich afspeelt. Voorzie ook een muziekinstallatie als je tussendoor wat muziek wil spelen.


Uitvoering

De namiddag zelf bestond uit een aantal stappen..

Start

De 4 vrouwen werden naar het podium begeleid op de tune van het TV programma “Dallas”, allen mooi getooid met een leuke diadeem met pluimen. 
De mannen betraden het podium op de tonen van Survivor’s “Eye of the Tiger”, op hun hoofd een leuke glitterhoed.
Alle kandidaten werden door de animator aangekondigd met hun naam, een pittig leuk detail en de vermelding van hoelang ze in het zorgcentrum verblijven. Ze kwamen op onder luid applaus van hun medebewoners, ze voelden zich al echte sterren!

Ann liet iedereen ook 2 geluiden horen:
een fluitje voor de mannen, als hierop werd geblazen was dat het signaal voor de mannen om samen “en dat we toffe jongens zijn” te zingen.
een bel voor de vrouwen, als deze werd gerinkeld zongen de vrouwen “Overal, overal, waar de meisjes zijn”.
De jury hield natuurlijk in het oog dat iedereen, ook de toeschouwers, correct reageerde op deze signalen smile

De volgende vragenrondes werden steeds afgewisseld met twee acts die werden opgevoerd door een vrouwelijke en dan een mannelijke kandidaat. Achter een scherm lagen kleren, hoeden, brillen, boa’s, strikjes en nog veel meer klaar en met wat begeleiding mocht elke deelnemer zich dan een outfit kiezen en een act brengen. Er werden onder andere moppen verteld, gezongen, een deelnemer vertelde het verhaal van de eerste ontmoeting met zijn eeuwige liefde, er werd een verhaal verteld in pittig dialect, ...

De eerste ronde

Dit was een vragenronde over de zorginstelling: hoelang bestaat de instelling? Hoeveel bewoners zijn er ? Wie woont er het langst? Er waren vragen rond de namen van bewoners, zorgpersoneel, de directie, de activiteiten die recent plaatsvonden, de stad waar de instelling ligt, ...

Bekijk zelf hoe je dit het meest gepast aanpakt: zijn je deelnemers nog cognitief vaardig, dan kan je de vragen wat moeilijker maken. Je kan de deelnemers om ter eerst laten antwoorden, waarbij degene die het snelst antwoord een punt scoort. Gaat het al wat moeilijker, hou de vragen dan eenvoudig en laat alle deelnemers samen antwoorden, waarbij degene die een juist antwoord geeft een punt krijgt.

De tweede ronde

De tweede ronde was een fotoronde. Er werden foto’s op A4 formaat getoond van voorwerpen binnen en buiten de instelling, aan de deelnemers om te raden waar een bepaald voorwerp zich bevind. Een paar voorbeelden: foto’s van schilderijtjes die in de gang hangen, de inkomdeur, de deurbel, de parlofoon, de brievenbus, een plant in de dagzaal, een kast, enz….
Voor 2 slechtziende kandidaten was een helper uit het publiek aangeduid en ook het publiek mocht in stilte meeraden.

De derde ronde

Dit was een muziekronde die bestond uit vragen rond bekende liedjes. Een paar voorbeelden :
waar woont het meisje waar ik zoveel van hou? (Daar bij die molen)
met wat zwieren de boerinnekes? (Met de rokjes)
Wat doet Edith Piaf zo graag? (Wachten, J’Attendrai)
Waar is Will Tura Superman? (In zijn caravan)
Bij een goed antwoord verdienden de kandidaten 2 punten. Wisten ze het antwoord niet dan zong Ann de eerste zin van het liedje en kregen ze alsnog 1 punt bij een goed antwoord.
Tussendoor werd er een liedje gespeeld of werd er samen gezongen. Er waren ongeveer 25 aanwezige bewonerssupporters, de decibelmeter sloeg net niet in het rood.

De Vierde ronde

Dan was er de proefronde waarbij de kandidaten geblinddoekt een aantal smaken moesten raden. Zo kwamen onder andere appelsap, koude thee, peperkoek en speculoospasta aan bod.

De Vijfde ronde

De kandidaten kregen per 2 (één man en één vrouw) een aantal dobbelstenen met letters (zoals er in het spel “Boggle” zitten). Ze kregen 5 minuten om deze dobbelstenen te gooien en zo de naam van de instelling te vormen. Als enkel het eerste woord juist was verdienden ze 1 punt, enkel het tweede (langste) woord was 2 punten en beide woorden was 3 punten waard. De snelsten kregen ook nog eens 2 bonuspunten.

De Finale

Na dit alles kregen alle toeschouwers een briefje waarop ze hun favoriete miss en mister konden aanduiden. Ann wist dat er ongeveer een 25tal voorkeursstemmen zouden zijn (evenveel stemmen als toeschouwers), dus zorgde ze er voor dat het puntentotaal van de vorige rondes ook ongeveer op 25 uitkwam. Op die manier werd de winnaar voor de helft aangeduid door zijn of haar score op de speelrondes en voor de helft door de voorkeursstemmen.

De overwinnaars kregen op de tonen van “Land of hope and glory” een kroontje en een plechtige oorkonde.
Alle medekandidaten kregen ook een oorkonde voor hun kandidatuur, met wat sterren en de vermelding “U was een fantastische kandidaat”.
Ann had het ook goed voorbereid: als leuke verrassing kwam een lokale verslaggever van Het Laatste Nieuws op bezoek. De foto’s en interviews die deze afnam stonden later op de site van deze krant onder de titel “Wiske en Frans winnen verkiezing”.
Wat een geslaagde animatie! 
 

Site en al het materiaal hier gepubliceerd : Copyright 2013-2020 hetanimatiehuis.be