Vegen & Bewegen
Behoort tot de categorieën :

 


Bij deze bewegingsactiviteit gebruiken we stofvodden. We halen herinneringen op rond de grote schoonmaak en laten de deelnemers spelenderwijs een aantal oefeningen doen.

Voorbereiding

Voorzie één niet-gebruikte stofvod per deelnemer.
Doe deze activiteit in een voldoende ruim lokaal.
Laat de bewoners die niet in een rolstoel zitten plaatsnemen op een stoel, bij voorkeur zonder leuningen.
Vorm een cirkel van bewoners ( of als er veel deelnemers zijn een vierkant of rechthoek ) en ga zelf in het midden staan. Eventueel kan een tweede animator tussen de deelnemers plaatsnemen om de oefeningen te demonstreren.
Je kan elke oefening een paar keer herhalen, afhankelijk van de fitheid van je deelnemers.


Uitvoering

Introgesprek

Als iedereen heeft plaatsgenomen begin je met een introgesprek, stel een paar vragen aan de deelnemers over hoe ze vroeger schoonmaakten :
Wie poetste er vroeger bij je thuis?
Wie hielp er allemaal mee aan de poets?
Wanneer deed je de grote schoonmaak?
Wat deed je toen allemaal?
Hoe vaak stofte je vroeger af?

Na het introgesprek leg je de deelnemers uit wat er staat te gebeuren : we gaan het stof afdoen bij deze activiteit! Haal je pak stofvodden boven ...

Oefening 1 : opwarming
Hou een deelnemer het pak stofvodden voor. Hij neemt eentje van het pak en geeft de stofvod onder zijn benen door aan de deelnemer rechts van hem.  Toon het indien nodig even voor. De oefening gaat door tot alle stofvodden zijn uitgedeeld en in kring worden doorgegeven.  Laat alle stofvodden 3 – 4 keer de kring rondgaan en stop de oefening dan. Elke deelnemer heeft nu een stofvod.

Oefening 2 : gewenning aan het materiaal
Laat alle deelnemers kennismaken met de stofvod :
Voelen van de stofvod : laat de deelnemers de stofvod langs gezicht, armen en handen strijken.
Kneden van de stofvod : vraag de deelnemers de stofvod tot een prop samen te kneden in de linkerhand, daarna in de rechterhand, daarna in beide handen.  Op die manier kunnen ze gewennen aan het materiaal.
Stevigheid : vraag de deelnemers de stofvod uit te rekken tussen de linker- en rechterhand. Kijk toch eens hoe stevig mijn vod is!

Oefening 3 : boenen

Nu gaan we poetsen, we beginnen met de boenwas, een goeie dikke laag, want het is lang geleden dat we nog eens gepoetst hebben!
Laat de deelnemers al zittend langzaam hun lichaam van voor naar achter wiegen terwijl ze eerst met de stofvod in de linkerhand en daarna in de rechterhand cirkels in de lucht voor hen draaien, alsof ze aan het poetsen zijn. Ga door tot de imaginaire kast die voor hen staat mooi blinkt.

Oefening 4 : bovenkant van de kast stofvrij maken

Ook de bovenkant van de kast moet stofvrij zijn!
Stofvod eerst in de linkerhand en ze zo hoog mogelijk in de lucht steken, dan met de billen van links naar rechts schuiven. Dezelfde oefening herhalen met de rechterhand.

Oefening 5 : onder de kast kuisen

Na poetsen we onder de kast : vraag de deelnemers eerst met de linker- en daarna met de rechtervoet draaibewegingen te maken. Je kan links en rechts laten draaien, eerst langzaam en dan snel.

Oefening 6 : stofvod uitwassen

Onze stofvod moet uitgewassen worden : we gaan ze uitwassen in een badje tussen de benen.
Laat de deelnemers hun vod in beide handen nemen en deze in hun schoot houden. Dan voorover buigen en benen zo wijd mogelijk spreiden. Stofvod een paar keer in het badje soppen. Omhoog komen, stofvod “uitwringen” en oefening een paar keer herhalen.
Dan kijken of de stofvod proper is en ze droogzwieren, eerst met de linkerhand, dan de rechter en ten slotte – ze moet goed droog zijn! – met beide handen.

Oefening 7 : stofvod opplooien

Vraag alle deelnemers de stofvod op te plooien ( toon voor hoe ze dat moeten doen ). Vraag elke deelnemer zijn stofvod door te geven aan de persoon links van hem, zodat deze goed kan controleren of de stofvod mooi opgeplooid is. Laat de stofvodden dan opnieuw doorgeven naar links, opnieuw, opnieuw, steeds sneller. Stop de oefening en neem alle stofvodden weg, op 2 na. Zorg ervoor dat de 2 overgebleven stofvodden bij deelnemers zitten die net tegenover elkaar zitten. Laat dan opnieuw de 2 stofvodden doorgeven aan de linker- of rechterbuur, je kan er een spelletje van maken en de deelnemers aanmoedigen om de ene stofvod de andere te laten inhalen. 

Afsluiten

Bedank de deelnemers voor hun hulp bij het poetsen! Een glas water of frisdrank hebben ze nu wel verdiend! 
 

Site en al het materiaal hier gepubliceerd : Copyright 2013-2020 hetanimatiehuis.be